Årsmøte Torpa IL 2022 - 10.03.22, kl. 19.00

Årsmøte Torpa IL 2022 - 10.03.22, kl. 19.00

Torpa IL innkaller til årsmøte, 10.03.22, kl. 19.00 i allrommet på Torpa barne- og ungdomsskole.
Det vises til varsel om årsmøte publisert på Faceboook 09.02.22.
Jfr lovnormen i Norges idrettsforbund skal sakspapirer gjøres tilgjengelig en uke før møtet.
Du finner lenke til PDF med årsmøtepapirene nederst i saken.

Dagsorden
 1. Godkjenning av møteinnkallingen.
 2. Godkjenning av sakslisten.
 3. Konstituering
  a) Møteleder
  b) Sekretær
  c) To representanter til å underskrive protokollen.
 4. Idrettslagets årsberetning.
 5. Idrettslagets regnskap og revisors beretning.
 6. Idrettslagets handlingsplan/budsjett/økonomiplan 2022.
 7. Innkomne saker - utgår - ingen innkomne saker.
 8. Valg

Styret har ikke mottatt saker til behandling på årsmøtet innen fristen som var 27.02.22.

Styret

Her finner du alle sakspapirene til årsmøtet.

Revisors beretning legges fram på årsmøtet.

Les også: